Slovenië - overstromingen: calamiteit vastgesteld

7 augustus 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen in grote delen van Slovenië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 4 augustus 2023 vanaf 00:00 uur voor die gebieden in Slovenië die werden getroffen door overstromingen;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 4 augustus 2023 voor die plaatsen in Slovenië waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.
  Het betreft in elk geval (maar niet limitatief):

  • Forest Camping Mozirje te Mozirje;
  • Camping Sobec te Lesce;
  • Camping Radovljica te Radovljica;
  • Camping Menina te Recica ob Savinji;
  • Camping Velenje te Velenje;
  • Camping Terme Catez te Brezice.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor boekingen naar de getroffen gebieden in Slovenië die op 4 augustus 2023 al waren aangevangen (*) en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

(*)

 • Een pakketreis vangt aan wanneer het inbegrepen vervoer uit Nederland is vertrokken.
 • Een overeenkomst van verblijf voor een (camping)accommodatie vangt aan wanneer de accommodatie na aankomst op de bestemming wordt betrokken. De reis erheen is bij een eigen-vervoerreis immers geen onderdeel van de gesloten overeenkomst.
  En dus ook niet van de dekking van het Calamiteitenfonds.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis of het verblijf) niet direct mogelijk bleek en de reis of het verblijf (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terug-betaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 4 augustus 2023 c.q. overeenkomsten van verblijf met een ingangsdatum vanaf 4 augustus 2023 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in delen van Slovenië bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis of het verblijf manifesteert. Het is voor aanvang van de reis of het verblijf bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reis- of verblijfsovereenkomst aansprakelijk. Dit geldt ook wanneer de consument die een eigen-vervoerreis naar de onder de garantieregeling geboekte (camping-)accommodatie had geboekt al vertrokken was uit Nederland voordat de overstromingen plaatsvonden.

Bij een eigen-vervoerreis maakt het vervoer immers geen deel uit van de overeenkomst.

Noot d.d. 18 augustus 2023
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 18 augustus 2023 is geëindigd.
Alle onder de garantieregeling geboekte reis- en verblijfsovereenkomsten naar getroffen gebieden in Slovenië, die op 4 augustus 2023 al waren aangevangen, werden inmiddels hetzij in gewijzigde vorm voortgezet, hetzij definitief gestaakt.

Voor het reisadvies voor Slovenië verwijzen wij naar Nederland Wereldwijd.