Deelnemer worden

Wil jij met jouw reisorganisatie deelnemer worden? Lees dan eerst de onderstaande informatie, onze Statuten, het Deelnemersreglement en de Uitvoeringsregeling publieksbijdragen goed door.

English

For EU/EFTA companies active in the Netherlands wishing to become a participant of the Calamiteitenfonds, certain information is available in English. Please send your request to info@calamiteitenfonds.nl.

De belangrijkste informatie voor jou als mogelijke nieuwe deelnemer vind je in artikel 17 van de statuten en in de artikelen 3 en 4 van het deelnemersreglement. Het aanvragen van het deelnemerschap is alleen zinvol wanneer je onderneming aan de reglementaire voorwaarden voldoet.

Voordat je reizen met garantie aan jouw klanten kunt aanbieden en je de garantie in jouw brochure kunt publiceren moet je Calamiteitenfondsdeelnemer zijn.
Het deelnemerschap moet dus voor het verschijnen van je brochure(s) of de publicatie van jouw reisaanbod op de internetsite worden aangevraagd.

Aanvraagkosten

De aanvraagkosten zijn afhankelijk van jouw omzet. Je kunt het voor jou geldende bedrag bij het Calamiteitenfonds opvragen.

Hierna kun je de aanvraag doen door het volledig ingevulde Aanvraagformulier op te sturen naar het Calamiteitenfonds.

Deelnemersbijdrage

Na ontvangst van de aanvraagkosten en het volledig ingevulde aanvraagformulier beoordelen wij of jouw onderneming aan de reglementaire voorwaarden voldoet. Daarna informeren wij je over de nadere toelatingsvoorwaarden en over de hoogte en de termijnen van de bij jou te incasseren bedragen. Wanneer je aan alle voorwaarden hebt voldaan word je ingeschreven als deelnemer. Je ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Wij bevestigen je ook per wanneer je jouw reizen met de garantie van het Calamiteitenfonds mag aanbieden.

Het Calamiteitenfonds kent voor de deelnemersbijdrage vier tarieven, verbonden aan vier omzetcategorieën. Met ‘omzet’ wordt die omzet bedoeld die onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds valt. Dus inclusief de van heffing vrijgestelde omzet (*).

Jaaromzet                   Deelnemersbijdrage
0 – 0,25 miljoen           € 270,00
0,25 – 2,5 miljoen        € 800,00
2,5 – 12 miljoen          € 1.400,00
> 12 miljoen               € 3.000,00

(*)

Vrijgestelde omzet
Reizen binnen Nederland zijn vrijgesteld van heffing. Tevens zijn van heffing vrijgesteld alle reizen met een totale reissom (per party) van minder dan
€ 150,00.
Onder reissom wordt verstaan het factuurtotaal verminderd met de bijkomende kosten zoals administratiekosten, visumkosten, verzekeringspremies, borgsommen en bijdrage voor het Calamiteitenfonds.