Sint-Maarten – orkaan Tammy: dreigende calamiteit vastgesteld

27 oktober 2023

Bindend besluit 1 Sint-Maarten – orkaan Tammy
d.d. 27 oktober 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de naderende orkaan Tammy de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een dreigende calamiteit (op basis van een natuurramp) op 21 oktober 2023 voor die plaatsen op Sint-Maarten die dreigden te worden getroffen door orkaan Tammy. Het gaat in elk geval om Sint Maarten Airport (SXM).
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 21 oktober 2023 voor die plaatsen op Sint-Maarten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze naderende orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen die op 21 oktober 2023 al naar het getroffen gebied waren aangevangen, en die als gevolg van deze naderende orkaan niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Gedwongen langer verblijf
Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling gedekt. De eventuele extra kosten van dit gedwongen langer verblijf zijn niet vergoedbaar.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 21 oktober 2023 geldt dat (de gevolgen van) deze naderende orkaan bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze dreigende natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.