Marokko (Marrakesh) - aardbeving: calamiteit vastgesteld

11 september 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving in de omgeving van Marrakesh, Marokko de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 8 september 2023 23:00 lokale tijd, (Nederlandse tijd 9 september 00:00) voor die gebieden in de omgeving van Marrakesh, Marokko die werden getroffen door de aardbeving;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 9 september 2023 voor die gebieden in de omgeving van Marrakesh, Marokko waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor boekingen naar de getroffen gebieden in de omgeving van Marrakesh, Marokko die op 9 september 2023 al waren aangevangen en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis tijdelijk moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Definitieve staking van de reis en repatriëring
Indien een reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis na een tijdelijke staking niet kon worden hervat dan is sprake van definitieve staking van de reis en van repatriëring.
De consument heeft recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen en van de repatriëring aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Repatriëringsbesluit
De touroperator bepaalt zelf welke reizigers gerepatrieerd moeten worden afhankelijk van de situatie. Kosten voor repatriëring worden vergoed zolang de touroperator de repatriëring nodig acht na verkregen toestemming van het Calamiteitenfonds. Reizigers die veilig zijn hoeven niet gerepatrieerd te worden zolang de touroperator of de overheid dit niet nodig acht.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 9 september 2023 c.q. overeenkomsten van verblijf met een ingangsdatum vanaf 9 september 2023 geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving in Marokko bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis of het verblijf manifesteert. Het is voor aanvang van de reis of het verblijf bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reis- of verblijfsovereenkomst aansprakelijk.

 

Noot d.d. 18 september 2023
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 18 september 2023 is geëindigd.

Voor het reisadvies voor Marokko verwijzen wij naar Nederland Wereldwijd.