Jordanië - dreigend molest: dreigende calamiteit vastgesteld

19 april 2024

Op 14 april 2024 sloot Jordanië uit voorzorg het luchtruim. De reden was een (dreigende) luchtaanval van Iran op Israël. Daardoor konden deelnemende reisorganisatoren hun verplichtingen jegens reizigers niet nakomen. De Calamiteitencommissie beschouwt deze situatie als dreigend molest en heeft de hierna volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 14 april 2024 voor geheel Jordanië, op basis van dreigend molest.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 14 en 15 april 2024 voor die plaatsen in Jordanië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze dreigende calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Het gaat om geannuleerde terugvluchten vanaf de luchthaven van Amman naar Nederland.

Uitvoeringsinstructie
Gedwongen langer verblijf
Door de sluiting van het luchtruim werden vluchten geannuleerd of vertraagd.
Klanten die op 14 april 2024 zouden terugvliegen kregen te maken met zogenoemd ‘gedwongen langer verblijf’ na afloop van de geboekte reisperiode. Hierdoor ontstaan extra kosten.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is onder voorwaarden onder de garantieregeling gedekt. De voorwaarden zijn:

  • De vluchten zijn onderdeel van de gesloten reisovereenkomst (pakketreis);
  • Het hotel waarin de klant na afloop van de geboekte reisperiode wordt opgevangen is qua aard en prijsniveau vergelijkbaar met de geboekte accommodatie. Is dit niet het geval, dan vergoeden wij maximaal op basis van het geboekte prijsniveau;
  • De nieuwe vlucht moet op de kortst mogelijke termijn worden uitgevoerd in dezelfde klasse welke oorspronkelijk was geboekt.

Bij het indienen van een claim voor extra kosten van gedwongen langer verblijf moet worden aangetoond dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen (refunds) – zoals de oorspronkelijk geboekte terugvlucht – zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 15 april 2024 geldt dat de (gevolgen van) het dreigend molest bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.
Een eventuele nieuwe sluiting van het luchtruim vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

De Calamiteitencommissie verwijst voor informatie over de huidige situatie in Jordanië naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken: www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/jordanie.