Israël - molest: calamiteit vastgesteld

9 oktober 2023

De Calamiteitencommissie heeft voor de molestsituaties in Israël, veroorzaakt door de aanvallen van beweging Hamas, de hierna volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 7 oktober 2023 voor die plaatsen in Israël die werden getroffen door molest. Het betreft aanvallen van beweging Hamas.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 7 oktober 2023 voor die plaatsen in Israël waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Hetzij wegens gevaar voor de reiziger, hetzij wegens aangetaste infrastructuur.Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen naar Israël die op 7 oktober 2023 al waren aangevangen en die ter plaatse – als gevolg van de molestsituaties – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend. Dit geldt ook voor combinatiereizen naar twee of meer bestemmingen, waaronder Israël, die in uitvoering waren in een van de andere geboekte landen.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 7 oktober 2023 geldt dat de (gevolgen van) de molestsituaties bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. De gevolgen van deze molestsituaties vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

De Calamiteitencommissie verwijst voor de situatie in Israël naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken: www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/israel