Indonesië (Sulawesi) - vulkaanuitbarsting

23 april 2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de uitbarsting van vulkaan Ruang in Indonesië (Sulawesi), de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op 18 april 2024 voor het gebied in Sulawesi, Indonesië rondom de vulkaan Ruang, op basis van een natuurramp. Door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting (met name de asdeeltjes in de lucht) is de infrastructuur aangetast.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 18 april 2024 voor die plaatsen op Sulawesi, Indonesië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Het gaat hier om geannuleerde vluchten vanaf luchthaven Sam Ratulangi International Airport (code MDC) nabij Manado, Sulawesi. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.


Uitvoeringsinstructie

Gedwongen langer verblijf 

Door de sluiting van de luchthaven van Manado International Airport (MDC) op Sulawesi als gevolg van asdeeltjes werden vluchten geannuleerd of vertraagd uitgevoerd. Klanten die op of kort na 18 april 2024 zouden terugvliegen konden geen gebruik maken van de geboekte terugvlucht.

De kosten voor het gedwongen langer verblijf in hotelaccommodatie – in afwachting van uitvoering van een geboekte terugvlucht – zijn onder voorwaarden vergoedbaar.
De voorwaarden zijn:

  • De vluchten zijn onderdeel van de gesloten reisovereenkomst (pakketreis);
  • Het hotel waarin de klant na afloop van de geboekte reisperiode wordt opgevangen is zo mogelijk qua aard en prijsniveau vergelijkbaar met de geboekte accommodatie. Is dit niet het geval – bijvoorbeeld wegens schaarste – dan vergoeden wij de hotelkosten maximaal op basis van het geboekte prijsniveau;
  • De nieuwe vlucht moet op de kortst mogelijke termijn worden uitgevoerd in dezelfde klasse welke oorspronkelijk was geboekt.

Bij het indienen van een claim voor extra kosten van gedwongen langer verblijf moet worden aangetoond dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan. Eventuele refunds op niet uitgevoerde vluchten dienen met het Calamiteitenfonds verrekend te worden.

Tijdelijke staking van de reis 
Er zijn reizigers op hun heenreis naar Manado International Airport (MDC) gestrand tijdens een tussenlanding elders. Zij zullen later dan geboekt het tweede deel van hun heenreis naar de geboekte eindbestemming maken. De oorspronkelijk geboekte terugreis vanuit de doelbestemming blijft ongewijzigd staan. Het verblijf op de geboekte bestemming wordt dus ingekort. Voor deze reizigers geldt dat hun reis tijdelijk wordt gestaakt. Zij hebben recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van de meerkosten voor het gedwongen verblijf aan de reisorganisator. De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de reiziger uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen 
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 18 april 2024 geldt dat de (gevolgen van) de vulkaanuitbarsting bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.  (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 28 juni 2024
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 8 mei 2024 is geëindigd.