Griekenland - overstromingen: calamiteit vastgesteld

15 september 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen in delen van Griekenland de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 5 september 2023 voor die gebieden in Griekenland die werden getroffen door overstromingen;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 5 september tot en met 7 september 2023 voor die plaatsen in Griekenland waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen. Het betreft in elk geval (maar niet limitatief):
  –        Portaria;
  –        Volos;
  –        Peloponessos;
  –        Evia;
  –        Skiathos.

Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor boekingen naar de getroffen gebieden in Griekenland die op 5 september 2023 al waren aangevangen en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis of het verblijf) niet direct mogelijk bleek en de reis of het verblijf (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator. De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 5 september 2023 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in delen van Griekenland bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis of het verblijf manifesteert. Het is voor aanvang van de reis of het verblijf bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reis- of verblijfsovereenkomst aansprakelijk.