Dubai - overstromingen: calamiteit vastgesteld

19 april 2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 16 april 2024 voor geheel Dubai, op basis van een natuurramp, welke hebben geleid tot grote overstromingen waarbij de infrastructuur is aangetast.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 april 2024 voor die plaatsen in Dubai waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Het gaat hier om geannuleerde vluchten vanaf de luchthaven van Dubai.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Repatriëring
Door de sluiting van de luchthaven van Dubai als gevolg van overstromingen werden vluchten geannuleerd of vertraagd uitgevoerd. Klanten die op of kort na 16 april 2024 zouden terugvliegen konden geen gebruik maken van de geboekte terugvlucht.

Er is geen duidelijkheid over wanneer vluchtschema(s) weer normaal op orde zullen zijn. Daarnaast is er in dit geval tegen normale kosten geen hotelkamer meer te krijgen in Dubai, waardoor repatriëring nodig is. Veel reizigers verblijven – soms al dagen – op de luchthaven. Dat is geen houdbare situatie.

De Calamiteitencommissie geeft geen bindende instructie tot repatriëring, maar laat het aan de reisorganisatoren om te beoordelen of voor hun reizigers repatriëring de beste keuze is. Of dat het beter is om in hun hotel te wachten op een geboekte terugvlucht.

Indien gekozen wordt voor repatriëring dan vergoedt het Calamiteitenfonds de netto meerkosten hiervan. Dit wil zeggen dat de kosten voor de vlucht vergoed worden, maar dat de reisorganisator bij de luchtvaartmaatschappij waar de oorspronkelijke terugvlucht geboekt is een refund moet vragen. Deze refund moet na ontvangst aan het Calamiteitenfonds worden doorbetaald.

Gedwongen langer verblijf
Voor sommige klanten is repatriëring mogelijk niet de beste keuze.
De kosten voor het gedwongen langer verblijf in hotelaccommodatie – in afwachting van uitvoering van een geboekte terugvlucht – zijn onder voorwaarden vergoedbaar.
De voorwaarden zijn:

 • De vluchten zijn onderdeel van de gesloten reisovereenkomst (pakketreis);
 • Het hotel waarin de klant na afloop van de geboekte reisperiode wordt opgevangen is zo mogelijk qua aard en prijsniveau vergelijkbaar met de geboekte accommodatie.
  Is dit niet het geval – bijvoorbeeld wegens schaarste – dan vergoeden wij de hotelkosten maximaal op basis van het geboekte prijsniveau;
 • De nieuwe vlucht moet op de kortst mogelijke termijn worden uitgevoerd in dezelfde klasse welke oorspronkelijk was geboekt.

Bij het indienen van een claim voor extra kosten van gedwongen langer verblijf moet worden aangetoond dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan. Eventuele refunds op niet uitgevoerde vluchten dienen met het Calamiteitenfonds verrekend te worden.

Tijdelijke staking van de reis
Er zijn reizigers op hun heenreis – welke een overstap in Dubai bevat – gestrand. Zij zullen later dan geboekt het tweede deel van hun heenreis naar de geboekte eindbestemming maken. De oorspronkelijk geboekte terugreis vanuit de doelbestemming blijft ongewijzigd staan. Het verblijf op de geboekte bestemming wordt dus ingekort.
Voor deze reizigers geldt dat hun reis tijdelijk wordt gestaakt.
Zij hebben recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van de meerkosten voor het gedwongen verblijf aan de reisorganisator. De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de reiziger uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 16 april 2024 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.
De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.