Canada (British Columbia) – bosbranden: calamiteit vastgesteld

23 augustus 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden in British Columbia, Canada de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 18 augustus 2023 voor die delen van British Columbia (Canada) die werden getroffen door bosbranden.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 18 augustus 2023 voor die plaatsen in British Columbia (Canada) waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.
  Het betreft (niet limitatief):
  –      de route Harrison Hot Springs – Penticton;
  –      de routes via Kamloops en Kelowna;
  –      Quesnel (Fire Zone);
  –      Prince George (Teepee Lake Wildfire).

Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen die op 18 augustus 2023 al naar het getroffen gebied waren aangevangen, en die als gevolg van deze bosbranden niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis
Omdat de reis of het verblijf tijdelijk moest worden gestaakt, heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten reisdagen.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 18 augustus 2023 geldt dat de (gevolgen van) de bosbranden in British Columbia (Canada) bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis of het verblijf manifesteert. Het is voor aanvang van de reis of het verblijf bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reis- of verblijfsovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 26 oktober 2023
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 25 september 2023 is geëindigd.
Alle onder de garantieregeling geboekte reizen naar het gebied, die op 18 augustus 2023 al waren aangevangen, hadden een geboekte terugreisdatum die lag voor of op 25 september 2023.