Australië, Victoria (Grampians National Park) – bosbranden: calamiteit vastgesteld

16 februari 2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden in Grampians National Park in Victoria, Australië de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 12 februari 2024 voor die delen van het Grampians National Park die werden getroffen door bosbranden.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 12 februari 2024 voor die plaatsen in het Grampians National Park waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen naar Grampians National Park die op 12 februari 2024 al waren aangevangen en die ter plaatse – als gevolg van de natuurramp – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 12 februari 2024 geldt dat de (gevolgen van) de bosbranden in Grampians National Park in Victoria (Australië) bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis of het verblijf manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reis- of verblijfsovereenkomst aansprakelijk.