(Verenigde Staten) Hawaii – bosbranden: calamiteit vastgesteld

14 augustus 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden op Hawaii, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 9 augustus 2023 voor die eilanden van Hawaii die werden getroffen door bosbranden. Het betreft in elk geval de eilanden Maui en Big Island.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 9 augustus 2023 voor die plaatsen op Hawaii, Verenigde Staten waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor boekingen naar de getroffen gebieden op Hawaii die op 9 augustus 2023 al waren aangevangen en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis of het verblijf (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 9 augustus 2023 geldt dat de (gevolgen van) de bosbranden op delen van Hawaii, Verenigde Staten bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis of het verblijf manifesteert. Het is voor aanvang van de reis of het verblijf bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reis- of verblijfsovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 24 augustus 2023
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 24 augustus 2023 is geëindigd.
Alle onder de garantieregeling geboekte reizen naar Maui, die op 9 augustus 2023 al waren aangevangen, werden aangepast en in gewijzigde vorm voortgezet.

Voor het reisadvies voor de Verenigde Staten, inclusief Hawaii, verwijzen wij naar Nederland Wereldwijd.