Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik een claim indienen?

  Wanneer je onder onze garantieregeling tijdens je vakantie een calamiteit meemaakte, en je maakte zelf kosten voor reisaanpassing, dan kun je je claim indienen bij je reisonderneming.
  Dit kan tot één maand na terugkeer. Je kunt je er ook melden voor vergoeding van niet genoten vakantiedagen.

 • Wat moet ik verstaan onder een calamiteit?

  Dat is een “door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”.
  Een bijzondere situatie dus die veroorzaakt is door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land in de betreffende periode.
  Voorbeeld: in de Alpenlanden is sneeuw in de winter gewoon, maar het ontbreken van sneeuw is geen natuurramp en dat is dus geen calamiteit.

 • Wat is een negatief reisadvies en heeft dat gevolgen voor de garantie van het Calamiteitenfonds?

  Een negatief reisadvies is een uitdrukking die vaak gebruikt wordt maar die geen formele status heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert wel de uitdrukkingen ‘alleen noodzakelijke reizen’ (code oranje) en ‘niet reizen’ (code rood). Deze beide codes worden meestal bedoeld met de term “negatief reisadvies”.

 • Wat zijn de gevolgen van een afradend ‘negatief’ reisadvies voor de garantie van het Calamiteitenfonds?

  Bij de besluitvorming door de Calamiteitencommissie worden de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de overwegingen betrokken. Net als informatie ontvangen van reisondernemingen en nieuwsberichten. De Calamiteitencommissie is volledig onafhankelijk.

  Alleen de besluiten van die Commissie bepalen of het Calamiteitenfonds wel of niet uitkeert.

 • Welke reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds?

  Alle door jou als reiziger onder de (ANVR-)reisvoorwaarden gesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer over land en water en overeenkomsten van verblijf. Hieronder vallen ook de zogenoemde eigen-vervoerreizen en losse busreizen zonder accommodatie (buspendels).

 • Wat is molest?

  Molest is bijvoorbeeld (burger-)oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen.

 • Wat is een dreigende calamiteit?

  Dat is een abnormale gebeurtenis die met een grote mate van zekerheid zal leiden tot een calamiteit. De abnormale gebeurtenis moet in tijd en plaats zijn af te bakenen.

  Denk bijvoorbeeld aan een in kracht toenemende naderende orkaan die zeer waarschijnlijk de infrastructuur op een bepaalde bestemming ernstig zal ontwrichten.

 • Wat zijn de gevolgen van een dekkingsbeperking?

  Zodra er een dekkingsbeperking voor een land of gebied is vastgesteld kan de reiziger of de reisonderneming de reis vanaf 3 dagen vóór de overeengekomen reisdatum kosteloos annuleren.

 • Wat is een uitkeringsvatbare situatie?

  De Calamiteitencommissie moet overtuigd zijn dat de reisonderneming niet langer de mogelijkheid heeft om de reis uit te voeren vanwege een calamiteit en de gevolgen hiervan. Er is sprake van gevaar voor de reiziger of van aangetaste infrastructuur. De vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie maakt het mogelijk dat het Calamiteitenfonds kan uitkeren.

 • Kan een dreigende calamiteit een uitkeringsvatbare situatie opleveren?

  Ja, dat kan. Denk bijvoorbeeld aan de naderende orkaan.

 • Leidt elke calamiteit tot een uitkeringsvatbare situatie?

  Nee, alleen als de reisonderneming als gevolg van de calamiteit de reis (in redelijkheid) niet meer kan uitvoeren is sprake van een uitkeringsvatbare situatie.

  Er moet sprake zijn van gevaar voor de reiziger of van aangetaste infrastructuur.

 • Welke kosten vergoedt het Calamiteitenfonds?

  Bij reisaanpassing vergoedt het Calamiteitenfonds de netto meerkosten van die reisaanpassing.

  Als de reis moet worden afgebroken vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van de repatriëring naar Nederland en wordt voor de reiziger een vergoeding voor niet genoten reisdagen uitgekeerd.

 • Wat zijn niet genoten reisdagen?

  Dat zijn de dagen waarop jij als reisonderneming je verplichtingen uit de reisovereenkomst niet hebt kunnen nakomen en je de reiziger ook geen alternatief programma hebt kunnen aanbieden.

  Ofwel wanneer de reis van je reiziger – tijdelijk of definitief – is gestaakt.

  Heb je de reis van je reiziger aangepast? Dan heb je de reiziger een gelijkwaardig alternatief reisprogramma aangeboden en is er voor de reiziger geen sprake van niet genoten reisdagen.

  De dagen kregen een alternatieve invulling.

 • Hoe kan ik controleren of een bedrijf deelnemer is?

  Je kunt via de pagina ‘Aangesloten reisondernemingen‘ in de deelnemerslijst van het Calamiteitenfonds zoeken. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt.

 • Wanneer heb ik garantie van het Calamiteitenfonds?

  Je hebt garantie van het Calamiteitenfonds wanneer je een reis boekt bij een Calamiteitenfonds-deelnemer. Je kunt via de pagina ‘Aangesloten reisondernemingen‘ controleren of je reisonderneming deelnemer is. Je betaalt voor de garantie een bijdrage van € 2,50 per boeking (tot maximaal 9 personen op 1 boeking).

 • Geldt de garantie van het Calamiteitenfonds ook voor losse vliegtickets?

  Nee, in artikel 3 lid 2 garantieregeling staat dat losse overeenkomsten van luchtvervoer niet onder de garantieregeling vallen. Dit zijn losse vliegtickets die geen onderdeel uitmaken van een pakket.

 • Ik wil bewijs van mijn garantie.

  De zin op je boekingsformulier “Op deze overeenkomst is de garantieregeling van het Calamiteitenfonds van toepassing” is voor jou het bewijs dat sprake is van garantie.

 • Ik heb de reis geannuleerd voordat deze aanving. Krijg ik de bijdrage Calamiteitenfonds terug?

  Ja. Bij annulering van een reis voor aanvang – ongeacht wie annuleert en waarom – moet de consumentenbijdrage aan jou als reiziger worden terugbetaald.
  Dit geldt ook bij het niet aanvangen van jouw reis als gevolg van een dekkingsbeperking.

 • Ik ben op vakantie en er heeft zich een calamiteit voorgedaan. Wat moet ik doen?

  Volg de instructies van je reisonderneming, of de lokale vertegenwoordiger, agent of hotelier.
  Je hoeft zelf geen contact met het Calamiteitenfonds op te nemen. Jouw reisonderneming zal je informeren over de afwikkeling van jouw schadeclaim. Soms gebeurt dat ter plaatse, maar meestal pas na jouw terugkeer in Nederland.

 • Wat is een dekkingsbeperking?

  Een dekkingsbeperking betekent dat je niet langer met garantie van het Calamiteitenfonds kan afreizen naar het land of gebied waarvoor de dekkingsbeperking is ingesteld.

 • Kan ik mijn reis ook kosteloos annuleren als er geen dekkingsbeperking geldt?

  Het Calamiteitenfonds kan die vraag kan niet zomaar met ja of nee beantwoorden.
  In dit soort gevallen geldt het zogenoemde ‘commune recht’.
  In de wet staat dat de reis overeenkomstig (en gelijkwaardig aan) het oorspronkelijke aanbod uitgevoerd moet worden. Als dit niet mogelijk is heb je als reiziger het recht de reis zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te annuleren (BW 7: 509.3). Als de reis wordt uitgevoerd dan moet die voldoen aan de verwachtingen die je als reiziger redelijkerwijze mocht hebben.
  Voldoet de reis niet aan die verwachtingen dan is de reisonderneming aansprakelijk voor de gevolgen.

  Laat je zo nodig helpen door een juridisch adviseur of consumentenorganisatie.
  Denk hierbij aan de juridische ledenservice van bijvoorbeeld de Consumentenbond, de ANWB, de vakbond, de ouderenbond, een wetswinkel of het Juridisch Loket.

 • De reisonderneming wil mijn reis wijzigen (bijvoorbeeld duurder maken, de vertrekdatum wijzigen, of mij vanaf een andere luchthaven laten vertrekken). Mag dat zo maar?

  Het Calamiteitenfonds kan jou hierbij niet helpen.
  De rechten en plichten van jou als reiziger en van de reisonderneming (organisator) zijn geregeld in de reisvoorwaarden die op je boeking van toepassing zijn.
  Laat je zo nodig helpen door een juridisch adviseur of consumentenorganisatie.
  Denk hierbij aan de juridische ledenservice van bijvoorbeeld de Consumentenbond, de ANWB, de vakbond, de ouderenbond, een wetswinkel of het Juridisch Loket.

 • Mijn reis is niet uitgevoerd zoals bij de boeking is afgesproken. Ik heb er klachten over. Behandelt het Calamiteitenfonds deze klachten?

  Nee, het Calamiteitenfonds behandelt geen klachten en kan jou hierbij niet helpen.
  Wanneer je vindt dat jouw reis niet is uitgevoerd zoals bij de boeking is afgesproken en de reisonderneming lost de klacht niet naar tevredenheid op, dan kun je terecht (onder voorwaarden) bij de Geschillencommissie Reizen. Kan dat niet? Dan kun je altijd naar de rechter stappen.

 • Heeft het Calamiteitenfonds een rol bij ziektes als varkensgriep of vogelgriep?

  De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is uitsluitend van toepassing op calamiteiten die het gevolg zijn van een natuurramp of van molest. Gezondheidsproblemen als SARS, vogelgriep of varkensgriep vallen niet onder de definitie natuurramp of molest. Deze gezondheidsproblemen vallen dus niet onder de werkingssfeer van het Calamiteitenfonds.

Heb je je vraag niet gevonden? Of is deze onvoldoende beantwoord?

Stuur ons een e-mail met je vraag. Wij geven je graag antwoord.