Frankrijk (Argèles-sur-Mer) – bosbranden: calamiteit vastgesteld

18 augustus 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden in Argèles-sur-Mer, Frankrijk de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 14 augustus 2023 voor die delen van Argèles-sur-Mer (Frankrijk) die werden getroffen door bosbranden.
    Het betreft in elk geval camping Le Bois Fleuri.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 14 en 15 augustus 2023 voor die plaatsen in Argèles-sur-Mer (Frankrijk) waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.

Uitvoeringsinstructie
Tijdelijke staking van de reis
Omdat de reis of het verblijf tijdelijk moest worden gestaakt, heeft de consument recht op vergoeding van een of twee niet-genoten reisdagen.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 14 augustus 2023 geldt dat de (gevolgen van) de bosbranden in Argèles-sur-Mer (Frankrijk) bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis of het verblijf manifesteert. Het is voor aanvang van de reis of het verblijf bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reis- of verblijfsovereenkomst aansprakelijk.