Corfu, Barbati/Nissaki (Griekenland) – bosbranden: calamiteit vastgesteld

26 juli 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden op Corfu, Griekenland de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 23 juli 2023 voor die plaatsen op Corfu die werden getroffen door bosbranden. Het betreft hotels in Barbati/Nissaki.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 23 en 24 juli 2023 voor de hierboven genoemde plaatsen op Corfu, Griekenland waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbranden en het hierdoor ontstane gevaar voor de consument en/of hierdoor aangetaste infrastructuur tijdelijk niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Het betreft hotels in Barbati/Nissaki.

Let op: Geen noodzaak tot repatriëring. Dus geen repatriëringsbesluit!

Uitvoeringsinstructie 
Tijdelijke staking van de reis 
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis tijdelijk moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Toelichting 
De bosbrand op Corfu van 23 juli lijkt onder controle.
Dit besluit is bedoeld om de gasten die uit voorzorg één nacht uit accommodaties in Barbati/Nissaki zijn geëvacueerd de tegenwaarde van de niet genoten dag(en) te kunnen vergoeden.

Er is voor deze bosbranden op Corfu met nadruk geen noodzaak tot en dus sprake van een instructie tot repatriëring van gasten naar Nederland. Zodra de gasten zijn teruggekeerd in genoemde hotels kan de vakantie worden voortgezet.

Niet aangevangen reizen 
Het Calamiteitenfonds wijst reizigers naar Corfu op de algemene waarschuwingen voor bosbranden in Griekenland, zoals o.a. opgenomen in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.