Canada, Vancouver Island – bosbrand Cameron Bluffs: calamiteit vastgesteld

26 juni 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbrand Cameron Bluffs op Vancouver Island, Canada de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 6 juni 2023 voor die plaatsen op Vancouver Island, Canada die werden getroffen door bosbrand Cameron Bluffs.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 juni 2023 voor die plaatsen op Vancouver Island, Canada waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbrand Cameron Bluffs en de hierdoor aangetaste infrastructuur (sluiting van Highway 4) niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare
    situatie.
    Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur (zoals sluiting van Highway 4) als gevolg van de bosbrand.
    De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen die op 6 juni 2023 al waren aangevangen en die als gevolg van bosbrand Cameron Bluffs op Vancouver Island, Canada niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 6 juni 2023 geldt dat (de gevolgen van) bosbrand Cameron Bluffs bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 27 juni 2023
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 24 juni 2023 is geëindigd.