Calamiteiten

13-02-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Berguitta op Mauritius de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 17 januari 2018 voor Mauritius vanwege de naderende passage van orkaan Berguitta;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 17 januari 2018 als gevolg van deze dreigende calamiteit voor die delen van Mauritius waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
10-01-2018
De Calamiteitencommissie heeft voor de recente aardverschuiving in Chili de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit op 16 december 2017 voor het door de aardverschuiving getroffen gebied in, in elk geval het deel van de weg/route Carretera Austral tussen Villa Santa Lucia en Chaitén;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 december 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Chili, zoals het deel van Carretera Austral tussen Villa Santa Lucia en Chaitén, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. 

Noot d.d. 31 januari 2018:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 31 december 2017 is geëindigd.
06-12-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Saola in Japan de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 29 oktober 2017 voor (west-)Japan, in elk geval de gebieden Usuki en Yawatahama, vanwege de naderende passage van orkaan Saola;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 29 tot en met 30 oktober 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Japan, zoals Usuki en Yawatahama, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Hieronder wordt begrepen de route van de ferrydiensten tussen Usuki en Yawatahama.

29-11-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor de recente uitbarsting van vulkaan Agung op Bali, Indonesië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 26 november 2017 20:00 uur (Nederlandse tijd) voor die delen van Bali die werden getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Agung op Bali waardoor een aswolk is ontstaan.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 november 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Indonesië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting, de aswolk en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen met inachtneming van de volgende zaken:
 • De aantasting van de infrastructuur bestaat uit de sluiting van de internationale luchthaven van Denpasar/ Bali, waardoor geen vliegverkeer mogelijk was.
 • Op 29 november 2017 was de luchthaven van Denpasar, Bali weer open en werden er weer vluchten naar Nederland uitgevoerd. Derhalve eindigt de uitkeringsvatbare situatie op 29 november 2017.
Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'