Calamiteiten

24-05-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest (opstand) in Nicaragua de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit op 17 mei 2018 voor geheel Nicaragua op basis van molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 17 mei 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Nicaragua waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
17-04-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Keni op Fiji de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 10 april 2018 voor Fiji vanwege de passage van orkaan Keni;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 10 april 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Fiji waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Dit betreft in elk geval het eiland Kadavu.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 20 juni 2018: Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 1 mei 2018 is geëindigd.

Noot d.d. 20 juni 2018:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 1 mei 2018 is geëindigd.

 Noot d.d. 20 juni 2018:<div><br></div><div>Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 1 mei 2018 is geëindigd.</div>Noot d.d. 20 juni 2018:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 1 mei 2018 is geëindigd.

29-03-2018

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen in Queensland, Australië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 27 maart 2018 voor die delen van Queensland, Australië die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 27 maart 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Queensland, Australië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 8 juni 2018: Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 31 maart 2018 is geëindigd.

Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'