Calamiteiten

13-08-2018

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen in Japan vorige maand de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 6 juli 2018 voor die delen van Japan die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 6 tot en met 17 juli als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Japan (zoals Shikoku en Kuyushu) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 
10-08-2018
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbrand in Monchique, Portugal (*) de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 5 augustus 2018 voor die plaatsen in Monchique, Portugal die werden getroffen door de bosbrand aldaar.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 5 augustus 2018 voor die plaatsen in Monchique, Portugal waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. 
Noot d.d. 17 augustus 2018:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 16 augustus 2018 is geëindigd.


07-08-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor de uitbarsting van vulkaan Manaro op Ambae, Vanuatu en de hierdoor ontstane aswolk boven Nadi, Fiji d.d. 27 juli 2018 de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 27 juli 2018 voor Nadi, Fiji dat werd getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Manaro op Ambae, Vanuatu waardoor een aswolk is ontstaan.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 27 tot en met 30 juli 2018 als gevolg van deze calamiteit voor de internationale luchthaven van Nadi, Fiji waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting, de aswolk en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  De aantasting van de infrastructuur bestaat uit de sluiting van de internationale luchthaven van Nadi, Fiji, op 27 juli 2018 waardoor geen vliegverkeer mogelijk was.

06-08-2018

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving op Lombok, Indonesië op 5 augustus 2018 (19:46 uur lokale tijd, t.o.v. Nederland +6 uur) de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 5 augustus 2018 voor die delen van Indonesië (Lombok, Gili eilanden en omgeving) die werden getroffen door een aardbeving;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 5 augustus 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Indonesië (Lombok, Gili eilanden en omgeving) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

25-07-2018

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbrand Ferguson in Mariposa County, Californië, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 20 juli 2018 voor die plaatsen in Mariposa County, Californië, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbrand Ferguson.Zie https://inciweb.nwcg.gov/incident/5927/ voor de actuele stand van zaken;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 20 juli 2018 voor die plaatsen in Mariposa County, Californië, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
12-07-2018

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente overstromingen in Cuba de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 28 mei 2018 voor die delen van Cuba die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 28 tot en met 30 mei als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Cuba waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

24-05-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest (opstand) in Nicaragua de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit op 17 mei 2018 voor geheel Nicaragua op basis van molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 17 mei 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Nicaragua waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Noot d.d. 10 augustus 2018:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 26 mei 2018 is geëindigd.


Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'