Calamiteiten

17-09-2021

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na hevige regenval, in de Franse regio’s Bourgogne-Franche-Comté (arrondissementen Besancon en Dole) en Auvergne-Rhône-Alpes (arrondissement Bourg-en-Bresse) – de hierna volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 15 juli 2021 (Besancon) respectievelijk 16 juli 2021 (Bourg-en-Bresse) voor de campings Le Val de Bonnal, Aux Rives du Soleil en Les Bords de Loue.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 15 juli 2021 (Besancon) respectievelijk 16 juli 2021 (Bourg-en-Bresse) als gevolg van deze calamiteit voor genoemde campings Le Val de Bonnal, Aux Rives du Soleil en Les Bords de Loue waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

13-08-2021

De Calamiteitencommissie heeft voor de bosbranden op het Griekse eiland Evia de hierna volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 6 augustus 2021 voor die gebieden op Evia waar de infrastructuur was aangetast (wegen afgesloten, veerboten uit de vaart);
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 6 augustus 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die gedeelten van Evia waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

21-07-2021

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na hevige regenval, in de stroomgebieden van diverse rivieren in Nederland, België en Duitsland de hierna volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 14 juli 2021 voor de overstroomde gebieden langs de rivieren:
 • Maas (Nederland/Limburg, Duitsland/Eifel)
 • Ourthe (België/Ardennen)
 • Elbe (Duitsland/Dresden)
 • Ahr (Duitsland/Eifel)
 • Donau (Duitsland/Schandau).
Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 14 juli 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die gedeelten van genoemde stroomgebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'