Calamiteiten

11-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 11 september 2019 naar aanleiding van de recente bosbranden in Alaska, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 18 augustus 2019 voor die plaatsen in Alaska, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbranden. Op dat moment lag het getroffen gebied rondom de afgesloten Sterling Highway.

 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 18 augustus 2019 voor die plaatsen in Alaska, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorga-nisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

11-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 11 september 2019 voor orkaan Dorian voor Nova Scotia en Newfounland, Canada de volgende besluiten genomen:

 • ­ Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 6 september voor Nova Scotia en Newfoundland, Canada, vanwege de passage van orkaan Dorian;
 • ­ Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 september als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op Nova Scotia en Newfoundland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

09-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 6 september 2019 voor orkaan Dorian de volgende besluiten genomen:


Bahama’s:

 • ­Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 31 augustus 2019 voor de Bahama’s, vanwege de passage van orkaan Dorian;
 • ­Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 31 augustus 2019 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op de Bahama’s waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Florida:

 • ­Vaststelling van een dreigende calamiteit van 1 september 2019 tot 2 september 24:00 uur lokale tijd voor Florida, Verenigde Staten, vanwege de passage van orkaan Dorian;
 • ­Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 1 september 2019 tot 2 september 24:00 uur lokale tijd als gevolg van deze dreigende calamiteit voor die plaatsen in Florida waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde dreigende calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

29-08-2019

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbrand op Samos de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 24 augustus 2019 voor die plaatsen op Samos die werden getroffen door de bosbrand nabij Pythagorion.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 24 tot en met 26 augustus 2019 voor die plaatsen op Samos (nabij Pythagorion) waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 
15-08-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Lekima en de Zuidelijke eilanden van Japan de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 7 augustus 2019 voor de Zuidelijke eilanden van Japan (waaronder in elk geval Okinawa en Tokashiki), vanwege de naderende passage van orkaan Lekima;
 • Vaststelling van een calamiteit op 8 augustus 2019 voor de Zuidelijke eilanden van Japan (waaronder in elk geval Okinawa en Tokashiki), vanwege de passage van orkaan Lekima;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 7 tot en met 9 augustus 2019 voor de Zuidelijke eilanden van Japan (waaronder in elk geval Okinawa en Tokashiki), voor die gebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Het betreft de gebieden waar ferry’s uit de vaart zijn genomen en reizen om die reden moesten worden aangepast.

06-08-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de recente aardverschuivingen in Joelster, provincie Sogn og Fjordane, Noorwegen de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 30 juli 2019 voor het door de aardverschuiving getroffen gebied in de provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen, in elk geval de door aardverschuivingen geblokkeerde wegen nabij de plaats Joelster;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 30 juli tot en met 3 augustus 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van de provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit betreft in elk geval de door aardverschuivingen geblokkeerde wegen nabij de plaats Joelster.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

26-04-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 26 april 2019 voor het (dreigend) molest in Sri Lanka de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 26 april 2019 voor geheel Sri Lanka vanwege (dreigend) molest op basis van het ontradend (negatieve)reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Sri Lanka.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 april 2019 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van Sri Lanka waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
 • Het geven van de bindende instructie tot repatriëring van alle consumenten die momenteel onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds in Sri Lanka verblijven.

Noot d.d. 3 juni 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 2 juni 2019 is geëindigd.


22-04-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de diverse aanslagen in Sri Lanka op paaszondag 21 april 2019 de volgende besluiten genomen: 

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van molest) op 21 april 2019 voor die delen van Sri Lanka die werden getroffen door aanslagen (op kerken en hotels). 
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 21 april 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Sri Lanka (met name Colombo) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 

Noot d.d. 3 juni 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 26 april 2019 is geëindigd.


02-04-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen op het Zuidereiland van Nieuw Zeeland (aan de westkust) de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 26 maart 2019 voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (aan de westkust) die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 maart 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (aan de westkust) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur –
  niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 3 juni 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 15 april 2019 is geëindigd.


29-03-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest in Nieuw-Zeeland (de aanslagen op moskeeën in Christchurch) de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit vanaf 15 maart 2019 voor Christchurch, Nieuw-Zeeland op basis van molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 15 en 16 maart 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Christchurch waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit, en de hierdoor aangetaste infrastructuur, niet langer in staat zijn hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  De aangetaste infrastructuur wordt veroorzaakt door de afsluiting van een gedeelte van de stad, zodat o.a. hotels niet bereikbaar waren.

Noot d.d. 3 juni 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 31 maart 2019 is geëindigd.


08-02-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen in Atacamawoestijn, Chili de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 1 februari 2019 voor die delen van Atacamawoestijn, Chili die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 1 februari 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Atacamawoestijn, Chili waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel­nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteiten­fonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.


Noot d.d. 10 mei 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 11 februari 2019 is geëindigd.


04-02-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen in Queensland, Australië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 29 januari 2019 voor die delen van Queensland, Australië die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 29 januari 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Queensland, Australië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel­nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteiten­fonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 10 mei 2019:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 4 februari 2019 is geëindigd.

04-10-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen in Bouchane, Marokko de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp)  op 30 september 2018 voor die delen van Bouchane, Marokko die werden getroffen door overstromingen (in de vorm van modderstromen) na hevige regenval.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 30 september 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Bouchane, Marokko waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel-nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteiten-fonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 8 januari 2019:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 20 oktober 2018 is geëindigd.


02-10-2018

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving op Sulawesi, Indonesië op 28 september 2018 (18:02 uur lokale tijd, t.o.v. Nederland +6 uur) de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 28 september 2018 voor die delen van Sulawesi, Indonesië die werden getroffen door een aardbeving en een hierop volgende tsunami;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 28 september 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Sulawesi, Indonesië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 15 januari 2019:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 10 oktober 2018 is geëindigd.

17-09-2018


De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Mangkut en Luzon, Filipijnen respectievelijk Hong Kong, China de volgende besluiten genomen:

 •  Vaststelling van een dreigende calamiteit op 14 september 2018 voor Luzon, Filipijnen, vanwege de naderende passage van orkaan Mangkut;
 •  Vaststelling van een calamiteit op 15 september 2018 voor Luzon, Filipijnen, vanwege de passage van orkaan Mangkut;
 •  Vaststelling van een calamiteit op 16 september 2018 voor Hong Kong, China, vanwege orkaan Mangkut;
 •  Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 14 september 2018 tot nader besluit voor Luzon, Filipijnen en
 •  Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 september 2018 tot nader besluit als gevolg van deze calamiteit voor Hong Kong, China in beide gevallen voor die gebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.


Noot d.d. 11 januari 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 16 september 2018 is geëindigd.


17-09-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Florence in de Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit vanaf 12 september 2018 voor de (zuidoostelijke) Verenigde Staten, in elk geval Washington D.C., North Carolina, South Carolina, Virginia en Maryland, vanwege orkaan Florence;
 • Vaststelling van een calamiteit vanaf 13 september 2018 voor de (zuidoostelijke) Verenigde Staten, in elk geval Washington D.C., North Carolina, South Carolina, Virginia en Maryland, vanwege orkaan Florence;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 12 september 2018 tot nader besluit als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van de zuidoostelijke Verenigde Staten, in elk geval Washington D.C., North Carolina, South Carolina, Virginia en Maryland, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 8 januari 2019:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 17 september 2018 is geëindigd.


Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'