Calamiteiten

19-11-2019

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente protesten in Chili beoordeeld of, en zo ja waar en wanneer, sprake was van een calamiteit in de zin van de garantieregeling op basis van groot molest.

De commissie heeft nadrukkelijk kennis genomen van het reisadvies voor Chili van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat onveranderd kleurcode geel “Let op, veiligheids-risico’s” had. Daarnaast zijn de feiten en omstandigheden in Chili, met name de hoofd-stad Santiago, in het weekend van 19 en 20 oktober jl., gewogen zoals deze door de betrokken reisorganisatoren zijn aangedragen.

Alles afwegende is de Calamiteitencommissie in dit specifieke geval van mening dat in Chili, met name in hoofdstad Santiago de Chile, in genoemd weekend sprake was van groot molest en daarmee van een calamiteit in de zin van de garantieregeling.

Als gevolg van de calamiteit was volgens de Calamiteitencommissie vervolgens sprake van een uitkeringsvatbare situatie op basis van een aangetaste infrastructuur.
De luchthaven van Santiago was in genoemd weekend niet bereikbaar, en als gevolg daarvan werden alle vluchten van en naar Santiago geannuleerd.

De formulering van de besluiten is als volgt:

 • Vaststelling van een calamiteit op 19 en 20 oktober 2019 voor die plaatsen in Chili die werden getroffen door molest. Het molest betreft gewelddadige protesten tegen diverse prijsstijgingen, voornamelijk in de hoofdstad Santiago, en wegblokkades op toegangswegen naar Santiago.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 19 en 20 oktober 2019 voor die plaatsen in Chili waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

05-11-2019

De Calamiteitencommissie heeft op voor het recente molest in Bolivia de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit met ingang van 22 oktober 2019 voor die plaatsen in Bolivia die werden getroffen door dreigend molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest tegen sociale ongelijkheid en prijsstijgingen.
 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 1 november 2019 voor die plaatsen in Bolivia die werden getroffen door bovengenoemd molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 22 oktober 2019 voor die plaatsen in Bolivia waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

05-11-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest in Libanon de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit met ingang van 17 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon die werden getroffen door dreigend molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest tegen sociale ongelijkheid en prijsstijgingen c.q. belastingmaatregelen.
 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 21 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon die werden getroffen door bovengenoemd molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 17 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

15-10-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Hagibis en Japan de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 11 oktober 2019 voor die delen van Japan in de voorspelde baan van de naderende passage van orkaan Hagibis;
 • Vaststelling van een calamiteit op 12 oktober 2019 voor die delen van Japan die werden getroffen door de passage van orkaan Hagibis;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 11 oktober 2019 voor die gebieden in Japan waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

08-10-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 8 oktober 2019 naar aanleiding van het recente molest in Ecuador de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 3 oktober 2019 voor die plaatsen in Ecuador die werden getroffen door molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest tegen de verhoging van de brandstofprijzen.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 3 oktober 2019 voor die plaatsen in Ecuador waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit zijn plaatsen die niet bereikt of juist niet verlaten kunnen worden wegens demonstraties of wegblokkades.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 16 oktober 2019 ca. 16:30 uur
Zojuist heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Ecuador gewijzigd. Voor het grootste deel van het land geldt weer 'code geel'. Toeristische reizen worden niet meer afgeraden. Het bureau van het Calamiteitenfonds stelt vast dat de uitkeringsvatbare situatie die op 3 oktober jl. werd vastgesteld per direct (16 oktober 2019) is beëindigd.

04-10-2019

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving op de Molukken, Indonesië op 26 september 2019 (08:46 uur lokale tijd, t.o.v. Nederland +7 uur) de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 26 september 2019 voor die delen van de Molukken, Indonesië die werden getroffen door een aardbeving;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 26 september 2019 tot en met 4 oktober 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van de Molukken, Indonesië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

18-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden op Zakynthos de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 15 september 2019 voor die plaatsen op Zakynthos die werden getroffen door bosbranden.
  Dit betreft in elk geval hotel Keri Village & Spa by Zanta Plaza.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 15 september 2019 voor die plaatsen op Zakynthos waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 19 november 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 16 september 2019 is geëindigd.

18-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na extreem hevige regenval, in Zuidoost-Spanje de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) in de avond van 14 september 2019 voor camping Marjal Eco Resort in Guardamar del Segura (Alicante).
  De camping werd geëvacueerd wegens de overstromingen.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 14 september 2019 als gevolg van deze calamiteit voor camping Marjal Eco Resort in Guardamar del Segura (Alicante), waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 22 oktober 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 28 september 2019 is geëindigd.

11-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 11 september 2019 naar aanleiding van de recente bosbranden in Alaska, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 18 augustus 2019 voor die plaatsen in Alaska, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbranden. Op dat moment lag het getroffen gebied rondom de afgesloten Sterling Highway.

 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 18 augustus 2019 voor die plaatsen in Alaska, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorga-nisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

11-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 11 september 2019 voor orkaan Dorian voor Nova Scotia en Newfounland, Canada de volgende besluiten genomen:

 • ­ Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 6 september voor Nova Scotia en Newfoundland, Canada, vanwege de passage van orkaan Dorian;
 • ­ Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 september als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op Nova Scotia en Newfoundland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

09-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 6 september 2019 voor orkaan Dorian de volgende besluiten genomen:


Bahama’s:

 • ­Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 31 augustus 2019 voor de Bahama’s, vanwege de passage van orkaan Dorian;
 • ­Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 31 augustus 2019 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op de Bahama’s waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Florida:

 • ­Vaststelling van een dreigende calamiteit van 1 september 2019 tot 2 september 24:00 uur lokale tijd voor Florida, Verenigde Staten, vanwege de passage van orkaan Dorian;
 • ­Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 1 september 2019 tot 2 september 24:00 uur lokale tijd als gevolg van deze dreigende calamiteit voor die plaatsen in Florida waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde dreigende calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

29-08-2019

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbrand op Samos de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 24 augustus 2019 voor die plaatsen op Samos die werden getroffen door de bosbrand nabij Pythagorion.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 24 tot en met 26 augustus 2019 voor die plaatsen op Samos (nabij Pythagorion) waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 

Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'