Calamiteiten

29-09-2021

De situatie op La Palma is gewijzigd sinds het eerste bindend besluit van 24 september 2021. Door de enorme aswolk en de lavastromen kunnen reizen niet langer worden uitgevoerd.

De Calamiteitencommissie heeft voor de vulkaanuitbarsting op het Spaanse (Canarische) eiland La Palma daarom het volgende vervolgbesluit genomen:

 • Het geven van een bindende instructie tot repatriëring van op La Palma aanwezige consumenten met aan het Calamiteitenfonds deelnemende reisondernemingen (voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden).

De eerder genomen besluiten blijven van kracht:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 19 september 2021 voor die plaatsen op La Palma die door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting werden getroffen.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 19 september 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van La Palma waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en het hierdoor ontstane gevaar voor de consument c.q. de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

  Aanvulling: de uitkeringsvatbare situatie eindigt zodra alle consumenten die op 19 september jl. al op La Palma waren zijn gerepatrieerd.

24-09-2021

De Calamiteitencommissie heeft voor de vulkaanuitbarsting op het Spaanse (Canarische) eiland La Palma de hierna volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 19 september 2021 voor die plaatsen op La Palma die door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting werden getroffen.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 19 september 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van La Palma waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en het hierdoor ontstane gevaar voor de consument c.q. de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

17-09-2021

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na hevige regenval, in de Franse regio’s Bourgogne-Franche-Comté (arrondissementen Besancon en Dole) en Auvergne-Rhône-Alpes (arrondissement Bourg-en-Bresse) – de hierna volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 15 juli 2021 (Besancon) respectievelijk 16 juli 2021 (Bourg-en-Bresse) voor de campings Le Val de Bonnal, Aux Rives du Soleil en Les Bords de Loue.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 15 juli 2021 (Besancon) respectievelijk 16 juli 2021 (Bourg-en-Bresse) als gevolg van deze calamiteit voor genoemde campings Le Val de Bonnal, Aux Rives du Soleil en Les Bords de Loue waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 14 oktober 2021:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie in Oost-Frankrijk op 1 augustus 2021 is geëindigd.

13-08-2021

De Calamiteitencommissie heeft voor de bosbranden op het Griekse eiland Evia de hierna volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 6 augustus 2021 voor die gebieden op Evia waar de infrastructuur was aangetast (wegen afgesloten, veerboten uit de vaart);
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 6 augustus 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die gedeelten van Evia waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

21-07-2021

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na hevige regenval, in de stroomgebieden van diverse rivieren in Nederland, België en Duitsland de hierna volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 14 juli 2021 voor de overstroomde gebieden langs de rivieren:
 • Maas (Nederland/Limburg, Duitsland/Eifel)
 • Ourthe (België/Ardennen)
 • Elbe (Duitsland/Dresden)
 • Ahr (Duitsland/Eifel)
 • Donau (Duitsland/Schandau).
Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 14 juli 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die gedeelten van genoemde stroomgebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 29 oktober 2021:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie in Nederland, België en Duitsland op 31 juli 2021 is geëindigd.


Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'