Calamiteiten

06-12-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Saola in Japan de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 29 oktober 2017 voor (west-)Japan, in elk geval de gebieden Usuki en Yawatahama, vanwege de naderende passage van orkaan Saola;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 29 tot en met 30 oktober 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Japan, zoals Usuki en Yawatahama, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Hieronder wordt begrepen de route van de ferrydiensten tussen Usuki en Yawatahama.

29-11-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor de recente uitbarsting van vulkaan Agung op Bali, Indonesië de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit op 26 november 2017 20:00 uur (Nederlandse tijd) voor die delen van Bali die werden getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Agung op Bali waardoor een aswolk is ontstaan.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 november 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Indonesië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting, de aswolk en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen met inachtneming van de volgende zaken:
 • De aantasting van de infrastructuur bestaat uit de sluiting van de internationale luchthaven van Denpasar/ Bali, waardoor geen vliegverkeer mogelijk was.
 • Op 29 november 2017 was de luchthaven van Denpasar, Bali weer open en werden er weer vluchten naar Nederland uitgevoerd. Derhalve eindigt de uitkeringsvatbare situatie op 29 november 2017.
09-11-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Damrey in Vietnam de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 4 november 2017 voor het kustgebied van Vietnam tussen Hue en Nha Trang, vanwege de passage van orkaan Damrey;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 4 november 2017 tot en met 9 november 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van het kustgebied van Vietnam tussen Hue en Nha Trang waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

31-10-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Lan in Japan de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 21 oktober 2017 voor (oost-)Japan, in elk geval de gebieden Kyushu en Tochigi, vanwege de naderende passage van orkaan Lan;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 21 tot en met 23 oktober 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van Japan, zoals Kyushu en Tochigi, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Hieronder wordt begrepen de route van de ferrydiensten tussen Kyushu en Shikoku.

20-10-2017

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden in Portugal in oktober 2017 de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 16 oktober 2017 voor die plaatsen in (centraal) Portugal die werden getroffen door bosbranden.
  Het getroffen gebied bevindt zich in het binnenland van Portugal dat ligt tussen Porto en Lissabon.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 oktober 2017 voor die plaatsen in het getroffen gebied Portugal waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 4 december 2017:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 4 december 2017 is geëindigd.
Noot d.d. 4 december 2017:


Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 4 december 2017 is geëindigd.
Noot d.d. 4 december 2017:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 4 december 2017 is geëindigd.

11-10-2017

De Calamiteitencommissie heeft op 11 oktober 2017 naar aanleiding van de dreigende uitbarsting van vulkaan Agung op Bali, Indonesië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit op basis van een dreigende natuurramp op 22 september 2017 voor het gebied op Bali, Indonesië (12 kilometer rondom vulkaan Agung) dat werd geëvacueerd wegens de dreigende uitbarsting van deze vulkaan.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 22 september 2017 als gevolg van deze dreigende calamiteit voor de 12 kilometer evacuatiezone rondom vulkaan Agung op Bali, Indonesië in welk gebied aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze dreigende vulkaanuitbarsting en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Noot d.d. 24 oktober 2017:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 24 oktober 2017 is geëindigd.

15-09-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Irma en Florida de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 6 september 2017 voor Florida, Verenigde Staten, vanwege de passage van orkaan Irma;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 september 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen in Florida waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

14-09-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Irma en Cuba de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 6 september 2017 voor Cuba, vanwege de passage van orkaan Irma;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 september 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op Cuba waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Noot d.d. 25 september 2017:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 25 september 2017 is geëindigd.

13-09-20107

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Irma en de Dominicaanse Republiek de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 6 september 2017 voor de Dominicaanse Republiek, vanwege de passage van orkaan Irma;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 6 tot en met 12 september 2017 als gevolg van deze dreigende calamiteit voor die plaatsen in de Dominicaanse Republiek waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde dreigende calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

13-09-2017

De Calamiteitencommissie heeft op 12 september 2017 voor orkaan Irma en Sint-Maarten de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 5 september 2017 voor Sint-Maarten, vanwege de passage van orkaan Irma;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 5 september 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor Sint-Maarten, omdat de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
 • Het voor vergoeding in aanmerking laten komen van de redelijke kosten voor de preventief uitgevoerde repatriëring van reizigers met een pakketreis.

Voor de uitvoeringsinstructie en een nadere toelichting verwijzen wij u naar het nieuwsitem over deze calamiteit.


Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'