Calamiteiten

07-01-2020

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Sarai en Fiji de volgende besluiten genomen:

 • ¬≠Vaststelling van een calamiteit op 26 december 2019 voor die delen van Fiji die werden getroffen door de passage van orkaan Sarai;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 26 tot en met 29 december 2019 voor die gebieden op Fiji waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

07-01-2020

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Phanfone en de Filipijnen de volgende besluiten genomen:

 • ¬≠Vaststelling van een calamiteit op 25 december 2019 voor die delen van de Filipijnen die werden getroffen door de passage van orkaan Phanfone;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 26 tot en met 28 december 2019 voor die gebieden op de Filipijnen waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

03-01-2020

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de evacuaties wegens bosbranden in New South Wales, Australie de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 2 januari 2020 voor die plaatsen in New South Wales, Australie die werden getroffen door bosbranden, als gevolg waarvan de noodtoestand werd uitgeroepen en de overheid startte het kustgebied te evacueren.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 2 januari 2020 voor die plaatsen in New South Wales, Australie waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 20 februari 2020:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie in New South Wales, Australië op 14 februari 2020 is geëindigd.
Op deze datum waren volgens de Australische overheid alle bosbranden onder controle.
Reizen onder de garantieregeling, die op 2 januari 2020 al waren aangevangen, hoeven niet langer te worden aangepast.

10-12-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen op het Zuidereiland van Nieuw Zeeland de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 6 december 2019 voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland die werden getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 december 2019 als gevolg van deze calamiteit(en) voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit(en) – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. De einddatum van de uitkeringsvatbare situatie zal naar verwachting worden vastgesteld op de datum waarop alle reizen in uitvoering zijn aangepast.

Noot d.d. 20 februari 2020:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland op 15 januari 2020 is geëindigd.

Op deze datum waren alle reizen onder de garantieregeling, die op 6 december 2019 al waren aangevangen, aangepast.

De overstromingen van december 2019 zijn bovendien medio januari geëindigd.

Reizen onder de garantieregeling, die op 6 december 2019 al waren aangevangen, hoeven niet langer te worden aangepast.19-11-2019

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente protesten in Chili beoordeeld of, en zo ja waar en wanneer, sprake was van een calamiteit in de zin van de garantieregeling op basis van groot molest.

De commissie heeft nadrukkelijk kennis genomen van het reisadvies voor Chili van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat onveranderd kleurcode geel “Let op, veiligheids-risico’s” had. Daarnaast zijn de feiten en omstandigheden in Chili, met name de hoofd-stad Santiago, in het weekend van 19 en 20 oktober jl., gewogen zoals deze door de betrokken reisorganisatoren zijn aangedragen.

Alles afwegende is de Calamiteitencommissie in dit specifieke geval van mening dat in Chili, met name in hoofdstad Santiago de Chile, in genoemd weekend sprake was van groot molest en daarmee van een calamiteit in de zin van de garantieregeling.

Als gevolg van de calamiteit was volgens de Calamiteitencommissie vervolgens sprake van een uitkeringsvatbare situatie op basis van een aangetaste infrastructuur.
De luchthaven van Santiago was in genoemd weekend niet bereikbaar, en als gevolg daarvan werden alle vluchten van en naar Santiago geannuleerd.

De formulering van de besluiten is als volgt:

 • Vaststelling van een calamiteit op 19 en 20 oktober 2019 voor die plaatsen in Chili die werden getroffen door molest. Het molest betreft gewelddadige protesten tegen diverse prijsstijgingen, voornamelijk in de hoofdstad Santiago, en wegblokkades op toegangswegen naar Santiago.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 19 en 20 oktober 2019 voor die plaatsen in Chili waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

05-11-2019

De Calamiteitencommissie heeft op voor het recente molest in Bolivia de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit met ingang van 22 oktober 2019 voor die plaatsen in Bolivia die werden getroffen door dreigend molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest tegen sociale ongelijkheid en prijsstijgingen.
 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 1 november 2019 voor die plaatsen in Bolivia die werden getroffen door bovengenoemd molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 22 oktober 2019 voor die plaatsen in Bolivia waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Noot d.d. 12 december 2019 ca. 08:30 uur
Op 11 december circa 11:30 uur heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Bolivia gewijzigd. 
Voor het grootste deel van het land geldt weer 'code geel'. Toeristische reizen worden niet meer afgeraden. 
Het bureau van het Calamiteitenfonds stelt vast dat de uitkeringsvatbare situatie die op 22 oktober jl. werd vastgesteld per direct (11 december 2019) is beëindigd.

05-11-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest in Libanon de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit met ingang van 17 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon die werden getroffen door dreigend molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest tegen sociale ongelijkheid en prijsstijgingen c.q. belastingmaatregelen.
 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 21 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon die werden getroffen door bovengenoemd molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 17 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 20 februari 2020:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie in Libanon op 23 oktober 2019 is geëindigd.

Op deze datum waren alle reizen onder de garantieregeling, die op 17 oktober 2019 al waren aangevangen, aangepast.

Deze einddatum zegt niets over de huidige veiligheidssituatie in Libanon. Hiervoor verwijzen wij u naar het reisadvies voor Libanon van het

ministerie van Buitenlandse Zaken.


Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'