Calamiteiten

04-08-2022

De Calamiteitencommissie heeft op 3 augustus 2022 naar aanleiding van de recente bosbrand in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 25 juli 2022 voor die plaatsen in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland die werden getroffen door een bosbrand.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 juli 2022 voor die plaatsen in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbrand niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

29-07-2022

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden Washburn fire en Oak fire nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:


Washburn fire
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 11 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbrand Washburn.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 11 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbrand Washburn niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

Oak fire
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 22 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbrand Oak.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 22 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbrand Oak niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

21-06-2022

De Calamiteitencommissie heeft voor de molestsituaties in Ecuador de hierna volgende besluiten genomen:

-   Vaststelling van een calamiteit met ingang van 14 juni 2022 voor die plaatsen in Ecuador die werden getroffen door molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest van de inheemse bevolking tegen het regeringsbeleid.

-   Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 14 juni 2022 voor die plaatsen in Ecuador waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit zijn plaatsen die niet bereikt of juist niet verlaten kunnen worden wegens demonstraties of wegblokkades.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot: het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 30 juni 2022 is geëindigd.

Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'