Calamiteiten

12-06-2017

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden in Knysna, Zuid-Afrika de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 8 juni 2017 voor die plaatsen in Knysna, Zuid-Afrika die werden getroffen door bosbranden; 
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 8 juni 2017 voor die plaatsen in Knysna, Zuid-Afrika waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

30-03-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Debbie in Australië (Queensland) de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 28 maart 2017 voor Australië (Queensland), vanwege de passage van orkaan Debbie;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 28 maart 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die plaatsen in Australië (Queensland) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisoverĀ­eenkomst na te komen. 

    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen'