Verenigde Staten, Californië (Yosemite National Park) – bosbranden: calamiteit vastgesteld

Bron: | 29-07-2022

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden Washburn fire en Oak fire nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

Washburn fire

-      Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 11 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbrand Washburn.

-      Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 11 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbrand Washburn niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

Oak fire

-      Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 22 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbrand Oak.

-      Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 22 juli 2022 voor die plaatsen nabij Yosemite National Park, Californië, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbrand Oak niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing

Deelnemers kunnen voor reizen die op 11 juli 2022 (brand Washburn) respectievelijk 22 juli 2022 (brand Oak) al waren aangevangen en die als gevolg van een of beide van deze bosbranden nabij Yosemite National Park niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 11 juli 2022 (brand Washburn) respectievelijk 22 juli 2022 (brand Oak) geldt dat (de gevolgen van) deze beide bosbranden bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.

(De gevolgen van) deze natuurrampen vormen geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.