(Zuidoost) Spanje - overstromingen: calamiteit vastgesteld

Bron: | 19-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na extreem hevige regenval, in Zuidoost-Spanje de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) in de avond van 14 september 2019 voor camping Marjal Eco Resort in Guardamar del Segura (Alicante).
    De camping werd geëvacueerd wegens de overstromingen.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 14 september 2019 als gevolg van deze calamiteit voor camping Marjal Eco Resort in Guardamar del Segura (Alicante), waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Zuidoost-Spanje die op 14 september 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 14 september 2019 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in Zuidoost-Spanje bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. 
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten dan een beroep doen op hun reisverzekeraar.


Noot d.d. 22 oktober 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 28 september 2019 is geëindigd.