Griekenland (Zakynthos) - bosbranden: calamiteit vastgesteld

Bron: | 14-08-2017
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van bosbranden in Griekenland (op Zakynthos) retroactief de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit op 23 en 24 juli 2017 voor de plaats Lagopodo op Zakynthos die werd getroffen door bosbranden.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 23 en 24 juli 2017 voor die plaatsen in Lagopodo, Zakynthos waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 23 juli 2017 al waren aangevangen en die - als gevolg van de bosbranden in Lagopodo, Zakynthos - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 23 juli 2017 geldt dat (de gevolgen van) de bosbranden van genoemde datum in Lagopodo, Zakynthos bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. 
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.