Verenigde Staten orkaan Sandy: calamiteit vastgesteld

Bron: | 06-11-2012

De Calamiteitencommissie heeft op 6 november 2012 voor orkaan Sandy en inzake de Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 29 oktober 2012 voor dat deel van de oostkust van de Verenigde Staten dat getroffen is door orkaan Sandy;

Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 29 oktober 2012 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen aan genoemde oostkust van de Verenigde Staten – zoals o.a. New York City – waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar de oostkust van de Verenigde Staten die op 29 oktober 2012 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de (aankomende) passage van orkaan Sandy - niet volgens de reisovereenkomst konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Daar waar van toepassing zal de waarde van de niet geleverde reisonderdelen met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Let op: gedwongen langer verblijf na het verstrijken van de geboekte reisperiode is niet gedekt onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Consumenten kunnen de hierdoor ontstane meerkosten claimen bij hun reisverzekering.