Fiji - aswolk: calamiteit vastgesteld

Bron: | 07-08-2018
De Calamiteitencommissie heeft voor de uitbarsting van vulkaan Manaro op Ambae, Vanuatu en de hierdoor ontstane aswolk boven Nadi, Fiji d.d. 27 juli 2018 de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op 27 juli 2018 voor Nadi, Fiji dat werd getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Manaro op Ambae, Vanuatu waardoor een aswolk is ontstaan.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 27 tot en met 30 juli 2018 als gevolg van deze calamiteit voor de internationale luchthaven van Nadi, Fiji waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting, de aswolk en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    De aantasting van de infrastructuur bestaat uit de sluiting van de internationale luchthaven van Nadi, Fiji, op 27 juli 2018 waardoor geen vliegverkeer mogelijk was.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Nadi International Airport, Fiji die op 27 juli 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die onderweg naar/van Nadi International Airport, Fiji - als gevolg van de vulkaan¬uitbarsting en aswolk - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 27 juli 2018 geldt dat de (gevolgen van) de vulkaanuitbarsting en de aswolk bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. 
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. 
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.