Update inzake Canada (BC) - bosbranden

Bron: | 13-07-2017

Nadere toelichting op het besluit van de Calamiteitencommissie
d.d. 13 juli 2017

Uit ontvangen reacties op het besluit van de Calamiteitencommissie van 11 juli jl. maken wij op dat een nadere toelichting op zijn plaats is.

De vaststelling van een calamiteit - met ingang van 8 juli 2017 voor die plaatsen in British Columbia, Canada die werden getroffen door bosbranden - ziet uitsluitend op de situatie op dat moment. Wanneer op een latere datum in een ander gebied een nieuwe bosbrand ontstaat, is dit een nieuwe calamiteit. Er is immers eigenlijk sprake van elkaar opvolgende calamiteiten, zowel in tijd als ook in plaats.
Dit laat zich lastig in één besluit vangen, en is pas achteraf precies te bepalen.
Wij zullen bij de afwikkeling van schadeclaims telkens rekening houden met de situatie op het moment van aanvang van de reis, en de gebeurtenissen tijdens de reis.

Reisorganisatoren die na 8 juli reizen naar British Columbia, Canada laten aanvangen gaan voor aanvang van de reis na of de verplichtingen uit de reisovereenkomst kunnen worden nagekomen. Zijn de geboekte accommodaties bereikbaar en beschikbaar?
Wanneer dit zo is, en tijdens de uitvoering van de reis doen zich problemen voor wegens nieuwe bosbranden, dan is sprake van een nieuwe calamiteit waarvoor onze garantieregeling geldt. Immers, de (nieuwe) bosbrand is dan een abnormale en onvoorziene gebeurtenis die zich pas tijdens de reis voordoet.

Het fonds geeft geen dekking voor reisaanpassingen wegens bosbranden op een specifieke locatie die voor aanvang van de reis al bekend waren. Immers, die branden vormen een risico inherent aan de reis. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Wij verwijzen ANVR-leden afsluitend naar de ANVR nieuwsbrief van vandaag, 13 juli 2017, waarin de ANVR vragen van leden over Canada BC beantwoordt.

Noot d.d. 11 december 2017:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 11 december 2017 is geëindigd.