Tyfoon Bopha - calamiteit vastgesteld

Bron: | 04-01-2013

De Calamiteitencommissie heeft op 13 december 2012 voor tyfoon Bopha de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een dreigende calamiteit op 1 december 2012 voor geheel Palau vanwege de naderende komst van tyfoon Bopha;­

Vaststelling van een calamiteit op 2 en 3 december 2012 voor dat deel van de Filipijnen en Palau dat werd getroffen door de passage van tyfoon Bopha;­

Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 1 tot en met 3 december 2012 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op de Filipijnen danwel op Palau waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar de Filipijnen en/of naar Palau die op 1 december 2012 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de (aankomende) passage van tyfoon Bopha - niet volgens de reis­overeenkomst konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Daar waar van toepassing zal de waarde van de niet geleverde reisonderdelen met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien de reis niet kon worden aangepast en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan komen in aanvulling op de eventuele meerkosten de niet-genotendagen in aanmerking voor vergoeding. Ook deze vergoeding vindt plaats onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.