Turkije - (Istanbul en Ankara) – molest (mislukte couppoging)

Bron: | 16-07-2016

De Calamiteitencommissie heeft op 16 juli 2016 voor het recente molest in Turkije (de mislukte couppoging in de nacht van 15 op 16 juli, en het gewijzigde reisadvies van de Rijksoverheid) de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit vanaf 16 juli 2016 (00:00 uur middernacht) voor de steden Istanbul en Ankara, Turkije op basis van molest.

  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 juli 2016 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Istanbul en Ankara waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat zijn hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 

    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren is gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake is van een uitkeringsvatbare situatie.

De Calamiteitencommissie stelt vast dat de situatie in de badplaatsen aan de Middellandse Zee - naar het zich laat aanzien – nu weer rustig is. Er geldt voor deze badplaatsen momenteel geen negatief reisadvies. Vluchten naar deze badplaatsen worden weer uitgevoerd. De Calamiteitencommissie bekijkt de situatie van uur tot uur.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 16 juli 2016 00:00 uur middernacht al waren aangevangen en die - als gevolg van de mislukte couppoging in Turkije - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.
Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 16 juli 2016 geldt dat (de gevolgen van) de couppoging in Istanbul en Ankara, Turkije bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze molestsituatie vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. 
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 18 juli 2016:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 18 juli 2016 is geëindigd.