Steinach (D) – overstroming: calamiteit vastgesteld

Bron: | 01-08-2014

De Calamiteitencommissie heeft op 1 augustus 2014 voor de overstroming in Steinach, Duitsland de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op 28 juli 2014 voor de gemeente Steinach en omgeving op basis van een natuurramp;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie vanaf 28 juli 2014 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Steinach, in het bijzonder camping Kinzigtal, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel-nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. Dit hangt af van de wijze waarop de reis is voortgezet.

Uitvoeringsinstructie
Voor geboekte verblijven op camping Kinzigtal die op 28 juli 2014 al waren aangevangen geldt dat eventueel door de lokale autoriteiten in rekening gebrachte kosten voor de opvang van gasten, door de deelnemer bij het Calamiteitenfonds kunnen worden ingediend.

De consument heeft recht op vergoeding van niet-genoten dagen door de reisorganisator. De reisorganisator overlegt aan het Calamiteitenfonds in zijn claim een overzicht van de vergoede bedragen en een opgave van de inkoopkosten.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator.

Voor overeenkomsten met een aanvangsdatum vanaf 29 juli 2014 geldt dat de (gevolgen van) de overstroming in Steinach bij deelnemers bekend verondersteld mocht worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormt dat door deelnemer en consument voor aanvang van het verblijf is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk.
Let op: bij eigen vervoerreizen vangt de overeenkomst aan wanneer de geboekte accommodatie wordt betrokken. 

 

 

Noot d.d. 22 september 2014:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 8 augustus 2014 is geëindigd.