Sri Lanka - molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 26-04-2019
De Calamiteitencommissie heeft op 26 april 2019 voor het (dreigend) molest in Sri Lanka de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 26 april 2019 voor geheel Sri Lanka vanwege (dreigend) molest op basis van het ontradend (negatieve)reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Sri Lanka.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 april 2019 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van Sri Lanka waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  • Het geven van de bindende instructie tot repatriëring van alle consumenten die momenteel onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds in Sri Lanka verblijven.
Uitvoeringsinstructie
U dient uw klanten zo spoedig mogelijk uit Sri Lanka te repatriëren. Wij begrepen van het Ministerie dat er geen acuut levensgevaar is maar dat het nodig is om de mensen de komende dagen veilig thuis te brengen. Wij vragen u ook om dit op deze wijze met uw gasten te bespreken.

TUI voert op korte termijn een repatriëringsvlucht uit. Die actie wordt voor deelnemers aan het Calamiteitenfonds gecoördineerd door TUI. Voor planning en informatie kunnen deelnemers contact opnemen met TUI via health&safety-benelux@tui.nl

 correctie health.safety.benelux@tui.nl

Reizigers die de komende paar dagen al op een reguliere vlucht uit Sri Lanka zouden vertrekken, kunnen op deze wijze terugkeren naar Nederland. Voor overige gevallen waarin de repatriëringsvlucht geen optie is, kan in overleg met het Calamiteitenfonds worden gezocht naar andere opties (lijndienstvluchten).

Voor rondreizen in de regio welke ook Sri Lanka aandoen geldt dat indien de reizen worden aangepast – zodanig dat Sri Lanka niet wordt bezocht – de meerkosten voor reisaanpassing vergoedbaar zijn.

Repatriëring betekent definitieve staking van de reis. Dan heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring en van de niet-genoten dagen.
De reisorganisator keert de vergoeding aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

De vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen start op de dag dat de klant is teruggereisd naar Nederland. Voor klanten die op de geboekte terugreisdatum naar Nederland terugkeren ontstaan geen meerkosten en volgt derhalve geen vergoeding (voor meerkosten of niet genoten dagen).

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 26 april 2019 geldt dat de (gevolgen van) het (dreigend) molest in Sri Lanka bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.
De gevolgen van dit (dreigend) molest vormen geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

De Calamiteitencommissie wijst deelnemers en reizigers op het aangepaste reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/sri-lanka/reizen/reisadvies


Noot d.d. 3 juni 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 2 juni 2019 is geëindigd.