Sri Lanka - aanslagen: calamiteit vastgesteld

Bron: | 22-04-2019
De Calamiteitencommissie heeft voor de diverse aanslagen in Sri Lanka op paaszondag 21 april 2019 de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van molest) op 21 april 2019 voor die delen van Sri Lanka die werden getroffen door aanslagen (op kerken en hotels). 
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 21 april 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Sri Lanka (met name Colombo) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Sri Lanka die op 21 april 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van het molest - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

De kleurcode van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Sri Lanka blijft ongewijzigd geel (let op, veiligheidsrisico’s). Er wordt daarom geen besluit tot repatriering van in Sri Lanka aanwezige reizigers genomen. De kosten van vrijwillige repatriëring worden niet door het fonds gedekt.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 21 april 2019 (na de aanslagen) geldt dat de (gevolgen van) deze aanslagen in Sri Lanka bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. De gevolgen van dit molest vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

De Calamiteitencommissie wijst deelnemers en reizigers op het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en de hierin opgenomen adviezen.