Samos (Griekenland) - bosbrand: calamiteit vastgesteld

Bron: | 29-08-2019
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbrand op Samos de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 24 augustus 2019 voor die plaatsen op Samos die werden getroffen door de bosbrand nabij Pythagorion.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 24 tot en met 26 augustus 2019 voor die plaatsen op Samos (nabij Pythagorion) waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 24 augustus 2019 al waren aangevangen en die ter plaatse - als gevolg van de bosbrand op Samos - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 24 augustus 2019 geldt dat (de gevolgen van) de bosbrand op Samos bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. 
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. 
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.