Publicatieverslag 2015

Bron: | 09-06-2016

Het Publicatieverslag 2015 van het Calamiteitenfonds is beschikbaar.
Indien gewenst kan het volledige jaarverslag opgevraagd worden.
U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@calamiteitenfonds.nl’