Portugal - bosbranden: calamiteit vastgesteld

Bron: | 21-07-2017

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden in Portugal in juni 2017 retroactief de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit van 17 juni 2017 tot en met 21 juni 2017 voor die plaatsen in (centraal) Portugal die werden getroffen door bosbranden.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 17 juni 2017 tot en met 21 juni 2017 voor die plaatsen in (centraal) Portugal waar aan het fonds deelnemende reisorga­nisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen die op 17 juni 2017 al waren aangevangen en die ‑ als gevolg van de bosbranden in Portugal ‑ niet volgens plan konden worden uitgevoerd de
meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 17 juni 2017 geldt dat (de gevolgen van) de bosbranden in Portugal (van midden juni 2017) bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. 
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. 

De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.