Peru - aardbeving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 21-07-2017

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving in Peru op 18 juli 2017 de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 18 juli 2017 voor die delen van (zuid) Peru die werden getroffen door de aardbeving. Dit betreft in elk geval de (kust)weg Panamerica Sur tussen Atico en Ocona, welke werd geblokkeerd door een landslide veroorzaakt door de aardbeving.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 18 juli 2017 voor die delen van (zuid) Peru waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit betreft gebieden waar de infrastructuur is aangetast door (gevolgen van) de aardbeving, zoals de genoemde wegblokkade door een landslide.Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 18 juli 2017 al waren aangevangen en die - als gevolg van de aardbeving in Peru - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 18 juli 2017 geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving in Peru bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Noot d.d. 28 september 2017:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 28 september 2017 is geëindigd.