Nederland, België en Duitsland – overstromingen : calamiteit vastgesteld

Bron: | 21-07-2021

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na hevige regenval, in de stroomgebieden van diverse rivieren in Nederland, België en Duitsland de hierna volgende besluiten genomen:

 

-   Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 14 juli 2021 voor de overstroomde gebieden langs de rivieren:

  • Maas (Nederland/Limburg, Duitsland/Eifel)
  • Ourthe (België/Ardennen)
  • Elbe (Duitsland/Dresden)
  • Ahr (Duitsland/Eifel)
  • Donau (Duitsland/Schandau).

-   Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 14 juli 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die gedeelten van genoemde stroomgebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing

Deelnemers kunnen voor reizen naar genoemde gebieden die op 14 juli 2021 al waren aangevangen en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

(Tijdelijke) staking van de reis

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.

Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

Niet aangevangen reizen

Voor reizen (*) met een vertrekdatum vanaf 14 juli 2021 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

(*) bij eigen-vervoerreizen datum inchecken bij accommodatie


 

NB:

Gezien de geleidelijke ontwikkeling van de overstromingen kan het zijn dat op bepaalde plekken de calamiteit zich een of twee dagen later voordeed. Het besluit en de uitvoeringsinstructie dienen in die gevallen met deze latere datum te worden gelezen.

Tijdens de schadeafwikkeling wordt per individuele claim gekeken vanaf welke datum sprake was van een calamiteit en een uitkeringsvatbare situatie.

 

Noot d.d. 29 oktober 2021:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie in Nederland, België en Duitsland op 31 juli 2021 is geëindigd.

 

 

*****