Noorwegen - aardverschuiving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 06-08-2019
De Calamiteitencommissie heeft voor de recente aardverschuivingen in Joelster, provincie Sogn og Fjordane, Noorwegen de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op 30 juli 2019 voor het door de aardverschuiving getroffen gebied in de provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen, in elk geval de door aardverschuivingen geblokkeerde wegen nabij de plaats Joelster;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 30 juli tot en met 3 augustus 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van de provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit betreft in elk geval de door aardverschuivingen geblokkeerde wegen nabij de plaats Joelster.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar het getroffen deel van Noorwegen die op 30 juli 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 30 juli 2019 geldt dat de (gevolgen van) de aardverschuiving in de provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.