Nieuw-Zeeland (Zuidereiland) - overstromingen: calamiteit vastgesteld

Bron: | 02-04-2019
De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen op het Zuidereiland van Nieuw Zeeland (aan de westkust) de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 26 maart 2019 voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (aan de westkust) die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 maart 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (aan de westkust) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel-nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteiten-fonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (westkust) die op 26 maart 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 26 maart 2019 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (aan de westkust) bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten dan een beroep doen op hun reisverzekeraar.