Wijziging reglementen

Bron: | 25-09-2015

Per 18 september 2015 zijn de statuten en reglementen van het Calamiteitenfonds gewijzigd. De wijzigingen zien grotendeels op wijzigingen die vorig jaar ook bij SGR zijn doorgevoerd. Hiermee zijn de statuten en reglementen van SGR en het Calamiteitenfonds weer gesynchroniseerd.

De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is inhoudelijk niet gewijzigd, voor de consument wijzigt er niets. Wel is de uitvoeringsregeling schadeafwikkeling iets aangepast. Ook is het reglement van de calamiteitencommissie gemoderniseerd.

Voor de volledige teksten verwijzen wij naar de pagina Deelnemersinformatie waar u de aangepaste statuten en reglementen kunt terugvinden.

De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is vooralsnog alleen van toepassing op boekingen gemaakt op de Nederlandse markt. De mogelijkheid om boekingen gemaakt in België, Duitsland of de UK (conform landenlijst SGR) ook te voorzien van garantie van het Calamiteitenfonds wordt momenteel onderzocht. Deelnemers worden hier separaat over geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.