Nepal - aardverschuiving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 05-08-2014

De Calamiteitencommissie heeft op 5 augustus 2014 naar aanleiding van de recente aardverschuiving in Nepal de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op 2 augustus 2014 op basis van een natuurramp voor het gebied in Nepal dat werd getroffen door deze aardverschuiving.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 2 augustus 2014 voor die delen van Nepal, in het bijzonder de Friendship Highway tussen Nepal en Tibet, waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze aardverschuiving en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Nepal die op 2 augustus 2014 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de aardverschuiving - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen die vanaf 2 augustus 2014 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de aardverschuiving bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.