Wanneer is er sprake van “op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten”?

Bron: | 19-12-2017

Het Calamiteitenfonds geeft alleen dekking voor “op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten” overeenkomsten. Wat wordt hiermee bedoeld?
Wij beschouwen een overeenkomst als “op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten” wanneer wordt voldaan aan (minimaal) één (of meer) van de volgende criteria:

  •      De overeenkomsten wordt gesloten met consumenten die woonachtig zijn in Nederland
  •      De reis vertrekt vanuit Nederland (*);
  •      De consument heeft bij de deelnemer geboekt via diens Nederlandse (.nl) website.

(*) Hiervan is sprake wanneer de vlucht (of bijvoorbeeld cruise, of treinreis) vanuit Nederland vertrekt. Bij landarrangementen die worden uitgevoerd in een ander land dan Nederland wordt aan dit criterium niet voldaan.

Is de garantie op grond van de hierboven genoemde criteria van toepassing? Dan vermeldt de deelnemende reisorganisator dit op de boekingsbevestiging/factuur middels de voorgeschreven tekst en brengt hij de heffing publieksbijdrage in rekening.

Kan de deelnemer geen garantie aan de consument aanbieden? Dan laat hij de tekst hierover weg – of verklaart deze niet van toepassing – en brengt hij de publieksbijdrage niet in rekening.