Mirtos, Kreta bosbranden - calamiteit vastgesteld

Bron: | 14-08-2012

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden op Kreta, Griekenland de volgende besluiten genomen:

Retroactieve vaststelling van een calamiteit met ingang van 6 augustus 2012 voor de plaats Mirtos op Kreta, Griekenland die werd getroffen door bosbranden;
Retroactieve vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 6 augustus 2012 tot en met 10 augustus 2012 voor de plaats Mirtos op Kreta, Griekenland waar aan het fonds deelĀ­nemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbranden en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon of goederen van de consument, danwel de hierdoor aangetaste infrastructuur, niet langer in staat waren hun verplichten uit de reis- danwel verblijfsovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 6 augustus 2012 al waren aangevangen en die als gevolg van de bosbranden niet volgens plan konden worden uitgevoerd de kosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de kosten voor vervangende accommodatie wanneer de geboekte accommodatie moest worden verlaten.
De waarde van de niet geleverde dagen van de geboekte accommodatie zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien de reis niet kon worden aangepast en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan komen in aanvulling op de eventuele extra verblijfsĀ­kosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding. Dit onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.

Voor reizen die na 6 augustus 2012 zijn aangevangen geldt dat (de gevolgen van) deze bosbranden in Mirtos op Kreta, Griekenland bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. Dit houdt in dat het Calamiteitenfonds geen dekking geeft voor (de gevolgen van) deze bosbranden in Mirtos op Kreta, Griekenland voor reizen die na 6 augustus 2012 zijn aangevangen.
De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.