Maleisië (Oost-Sabah) onlusten - calamiteit vastgesteld

Bron: | 20-03-2013

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente onlusten op Oost-Sabah, Maleisië – gevechten tussen het regeringsleger en Filipijnse rebellen die het gebied claimen – de volgende besluiten genomen:

Retroactieve vaststelling van een calamiteit in de zin van de regeling voor geheel Oost-Sabah, Maleisië (het oostelijk deel van het Maleisische gedeelte van het eiland Borneo) vanaf 1 maart 2013.

Retroactieve vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie vanaf 1 maart 2013 tot en met 10 maart 2013 voor die delen van Oost-Sabah, Maleisië waar aan het fonds deelĀ­nemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon en/of de goederen van de consument niet langer in staat waren hun verplichten uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 1 maart 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die als gevolg van de onlusten niet volgens plan konden worden uitgevoerd de kosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen die na 1 maart 2013 zijn aangevangen geldt dat de (gevolgen van) de onlusten op Oost-Sabah bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.