Maleisië - aardbeving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 09-06-2015

De Calamiteitencommissie heeft op 9 juni 2015 voor de aardbeving in Maleisië (op Maleisisch Borneo) de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op 5 juni 2015 voor Maleisisch Borneo op basis van een natuurramp.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 5 juni 2015 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Maleisisch Borneo waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 5 juni 2015 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die - als gevolg van de natuurramp op Maleisisch Borneo - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 5 juni 2015 geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving in Maleisië bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormt dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

 

Noot d.d. 23 juni 2015:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 20 juni 2015 is geëindigd.