Madagaskar (Nosy Be) - molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 10-10-2013

Naar aanleiding van de gewelddadigheden op 3 oktober 2013 tegen buitenlanders op het eiland Nosy Be (Madagaskar) heeft de Calamiteitencommissie de volgende besluiten genomen:

  • ¬≠Vaststelling van een calamiteit in de zin van de regeling voor het eiland Nosy Be (Madagaskar) op 3 oktober 2013.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 3 tot en met 19 oktober 2013 voor die delen van het eiland Nosy Be, Madagaskar waar aan het fonds deelnemende reis-organisatoren als gevolg van genoemde calamiteit en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon en/of de goederen van de consument niet langer in staat waren hun verplichten uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 3 oktober 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die als gevolg van de gewelddadigheden niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen die na 3 oktober zijn aangevangen geldt dat de (gevolgen van) de gewelddadigheden op Nosy Be bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.