Lourdes, Frankrijk – overstromingen: calamiteit vastgesteld

Bron: | 21-06-2013

De Calamiteitencommissie heeft op 21 juni 2013 voor de overstromingen in Lourdes, Frankrijk de volgende besluiten genomen:

 

 

 

  • Vaststelling van een calamiteit op 18 juni 2013 voor die delen van Lourdes waar zich als gevolg van extreme regenval overstromingen voordeden.
    Het gaat dan met name om het stroomgebied van de Gave de Pau in het centrum van Lourdes, inclusief de Lourdes-grot.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 18 juni 2013 als gevolg van deze calamiteit voor die die delen van Lourdes, Frankrijk waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen. 
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

 

 

 

Uitvoeringsinstructie

 

Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Lourdes die op 18 juni 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de over­stromingen - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas­singen bij het Calamiteitenfonds claimen.

 

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

 

 

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt gestaakt, dan komen aanvullend op de meerkosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding.

 

In deze gevallen dienen de kostenbesparingen op de niet geleverde reisonderdelen te worden verrekend.

Voor reizen die vanaf 19 juni 2013 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van verblijf aansprakelijk.

 

 

 

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt.

 

 

 

 

 

Let op: er was uitsluitend sprake van een uitkeringsvatbare situatie op 18 juni 2013.