Kos/Bodrum – aardbeving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 21-07-2017

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving nabij Griekenland (Kos) en Turkije (Bodrum) op 21 juli 2017 00:30 uur de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 21 juli 2017 00:30 uur voor die delen van (de regio rondom) Kos, Griekenland en Bodrum, Turkije die werden getroffen door de aardbeving. Dit betreft in elk geval het eiland Kos.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 21 juli 2017 00:30 uur voor die delen van (de regio rondom) Kos, Griekenland en Bodrum, Turkije waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit betreft gebieden waar de infrastructuur is aangetast door (gevolgen van) de aardbeving.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
De uitkeringsvatbare situatie geldt voor die gebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen, op dit moment geldt dit voor een aantal hotels in Kos-Stad en Psalidi.

Deelnemers kunnen voor reizen die op 21 juli 2017 al waren aangevangen en die - als gevolg van de aardbeving in de regio Kos/Bodrum - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Dit geldt uitsluitend voor klanten die in hotels verbleven die als gevolg van aardbevingsschade zijn gesloten en voor wie geen alternatieve accommodatie beschikbaar is.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 21 juli 2017 geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving in de regio Kos/Bodrum bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Noot d.d. 11 oktober 2017:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 11 oktober 2017 is geëindigd.