Kaapverdië (Fogo) - vulkaanuitbarsting: calamiteit vastgesteld

Bron: | 01-12-2014

De Calamiteitencommissie heeft op 1 december 2014 naar aanleiding van de recente uitbarsting van vulkaan Pico do Fogo op Fogo, Kaapverdië het volgende besluit genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op basis van een natuurramp op 23 november 2014 voor het gebied op Fogo, Kaapverdië (rondom vulkaan Fogo) dat werd getroffen door de uitbarsting van deze vulkaan.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 23 november 2014 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Fogo, Kaapverdië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    De aantasting van de infrastructuur bestaat uit de evacuatie van de nabije omgeving van de vulkaan.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Fogo, Kaapverdië die op 23 november 2014 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de vulkaanuitbarsting - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen die vanaf 23 november 2014 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de vulkaanuitbarsting bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.