Japan - orkaan Lan: calamiteit vastgesteld

Bron: | 31-10-2017

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Lan in Japan de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 21 oktober 2017 voor (oost-)Japan, in elk geval de gebieden Kyushu en Tochigi, vanwege de naderende passage van orkaan Lan;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 21 tot en met 23 oktober 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van Japan, zoals Kyushu en Tochigi, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.Hieronder wordt begrepen de route van de ferrydiensten tussen Kyushu en Shikoku.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Kyushu en Tochigi, Japan die op 21 oktober 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 21 oktober 2017 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Lan in Japan bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.