Japan- orkaan Lakima: (dreigende) calamiteit vastgesteld

Bron: | 15-08-2019
De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Lekima en de Zuidelijke eilanden van Japan de volgende besluiten genomen:

  • ¬≠Vaststelling van een dreigende calamiteit op 7 augustus 2019 voor de Zuidelijke eilanden van Japan (waaronder in elk geval Okinawa en Tokashiki), vanwege de naderende passage van orkaan Lekima;
  • Vaststelling van een calamiteit op 8 augustus 2019 voor de Zuidelijke eilanden van Japan (waaronder in elk geval Okinawa en Tokashiki), vanwege de passage van orkaan Lekima;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 7 tot en met 9 augustus 2019 voor de Zuidelijke eilanden van Japan (waaronder in elk geval Okinawa en Tokashiki), voor die gebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Het betreft de gebieden waar ferry’s uit de vaart zijn genomen en reizen om die reden moesten worden aangepast.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Japan die op 7 augustus 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse als gevolg van de (dreigende) natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 7 augustus 2019 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Lekima in Japan bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
De gevolgen van deze (dreigende) natuurramp vormen geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. 
De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.