Japan – orkaan Hagibis: (dreigende) calamiteit vastgesteld

Bron: | 15-10-2019
De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Hagibis en Japan de volgende besluiten genomen:
  • ­Vaststelling van een dreigende calamiteit op 11 oktober 2019 voor die delen van Japan in de voorspelde baan van de naderende passage van orkaan Hagibis;
  • Vaststelling van een calamiteit op 12 oktober 2019 voor die delen van Japan die werden getroffen door de passage van orkaan Hagibis;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 11 oktober 2019 voor die gebieden in Japan waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Japan die op 11 oktober 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse als gevolg van de (dreigende) natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 11 oktober 2019 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Hagibis in Japan bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.
De gevolgen van deze (dreigende) natuurramp vormen geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Noot d.d. 13 december 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 15 oktober 2019 is geëindigd.