Japan orkaan Jebi calamiteit vastgesteld

Bron: | 07-09-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Jebi in Japan de volgende besluiten genomen:

 

  • Vaststelling van een calamiteit op 4 september 2018 voor (zuid-west-)Japan, in elk geval de gebieden Osaka en Kioto vanwege de orkaan Jebi;

  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 4 september tot nader besluit als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Japan, zoals Osaka en Kioto, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen naar de getroffen gebieden in Japan die op 4 september 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.

Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 4 september 2018 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Jebi in Japan bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

 

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.