Jamaica - orkaan Matthew: calamiteit vastgesteld

Bron: | 13-10-2016
De Calamiteitencommissie heeft op 12 oktober 2016 voor orkaan Matthew in Jamaica de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 1 oktober 2016 voor Jamaica, vanwege de naderende passage van orkaan Matthew;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 1 tot en met 3 oktober 2016 als gevolg van deze dreigende calamiteit voor die plaatsen in Jamaica waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Jamaica die op 1 oktober 2016 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die in Jamaica - als gevolg van de naderende passage van orkaan Matthew - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen (tijdelijk of definitief) gestaakt.
Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring.
Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring en van de niet-genoten dagen. De reisorganisator keert de vergoeding aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 1 oktober 2016 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Matthew voor Jamaica bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. 
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.